Betingelser for ansøgning om kredit hos Davidsen

Undertegnede kontoansøger bekræfter rigtigheden af de angivne oplysninger samt at være bekendt med de almindelige salgs- og leveringsbetingelser for Davidsens Tømmerhandel A/S.

Undertegnede er indforstået med at Davidsens Tømmerhandel A/S kan indhente kreditoplysninger i dit pengeinstitut og at kontoens oprettelse er betinget af en positiv kreditvurdering. Ved overskridelse af kredittiden accepterer undertegnede, at den forfaldne saldo tillægges renter, som p.t. er 2% pr. måned, samt at der ved fremsendelse af rykkerskrivelse opkræves et gebyr på kr. 100,00.