Sådan lægges der havefliser

Overvejer du at lægge nye fliser i indkørslen, terrassen eller på gangstien, kan du sagtens gøre det selv, men det er hårdt arbejde, der kræver en vis tålmodighed.

Sådan gør du:

Underlag:

Flisernes underlag er en forudsætning for et godt og holdbart resultat. Start med at grave ud til fliserne. Hvor dybt du skal grave, afhænger af hvor fliserne lægges. Hvis du skal lægge fliserne i din indkørsel, skal du grave ca. 40 cm ned. Ved terrasser og gangstier kan du nøjes med at grave 30 cm ned da belastningen her vil være mindre end i indkørslen. Husk at det udgravede areal skal være 15 cm større på alle led for at undgå at fliserne skrider ud.

Flisernes underlag består af 3 dele:


 • Fiberdug til at give et stabilt lag under stabilgruset.
 • Bærelag på minimum 12 cm stabilgrus.
 • Afretningslag på 3 cm afretningssand.


Hertil kommer havefliser eller belægningssten.


 1. Når der er gravet ud til fliserne, skal du i gang med at stabilisere underlaget. Her er det meget vigtigt at du får glattet grundigt ud ad flere omgange for at underlaget bliver så stabilt som muligt.
 2. Start med at komprimere jorden med en pladevibrator.
 3. Læg herefter fiberdugen ud på belægningsarealet efterfulgt af et 12 cm bærelag af stabilgrus 0-32mm. Bærelaget skal komprimeres med pladevibratoren.
 4. Herefter påføres afretningslaget, som skal bestå af 3 cm afretningssand. Også afretningslaget komprimeresmed pladevibratoren.
 5. Der placeres herefter afretningsskinner. Her er det vigtigt at der er et fald så regnvand ikke bliver stående på belægningen. Faldet skal naturligvis lede vandet væk fra huset.
 6. Det anbefales at faldet er på ca. 2 cm pr. løbende meter. Man kan gøre arbejdet lettere ved at opsætte pæle og murersnor, så snoren angiver den færdige højde - dvs. højden inkl. belægningsstenens højde.
 7. Læg afretningsskinnerne under snoren, så afstanden fra snoren til skinnen svarer til belægningsstenens tykkelse. Faldretningen kan herefter kontrolleres ved hjælp af et vaterpas.
 8. Overfladen trækkes af med et afretterbræt, så det overskydende afretningssand fjernes.
 9. Herefter spændes murersnor op med regelmæssig afstand for at sikre at de lige linjer overholdes.


Lægning af fliser:

Selve lægningen af belægningsstenene bør altid foregå fra side til side for at undgå at belægningen bliver skæv. Det er en god ide at blande fliser fra forskellige pakker. Fliserne er et naturprodukt, og små farveforskelle vil forekomme, men ved at blande fliser fra forskellige pakker, vil denne farveforskel ikke bemærkes.

Vær opmærksom på hvilken belastning fliserne skal kunne modstå. Der er nemlig stor forskel på om de skal kunne tåle belastning fra biler, lastbiler, cykler eller havemøbler. Kontakt os gerne for et godt råd heromkring.

Fugerne:

Fugerne er et kapitel for sig. Det er vigtigt at holde korrekt fugeafstand da fugerne er med til at sikre at belægningen ikke bliver overbelastet. Den anbefalede fugebredde er 2-5 mm. Man kan sikre fugernes bredde enten ved hjælp af murersnoren eller flisekryds.

Fugerne skal derefter fyldes med fugesand, som er tørt sand uden lerindhold. Fugesand er fungerer godt som værn mod ukrudt.

Der fejes et tyndt lag fugesand udover fliserne. I løbet af de næste par uger skal du feje terrassen eller indkørslen, så fugesandet kommer godt ned mellem fliserne.

Det skal du bruge:

 • Pladevibrator.
 • Skovl.
 • Kost.
 • Afretningssæt
 • Vaterpas.
 • Snor.
 • Pæle.
 • Fiberdug.
 • Stabilgrus.
 • Fugesand.
 • Fliser.
 • Eventuelt en vinkelsliber og en diamantskæreskive hvis du får brug for at skære nogle af fliserne til.


God Arbejdslyst