Træ
Filtrér søgning
Nulstil alle
Bredde
Nulstil
 • (11)
 • (9)
 • (11)
 • (1)
 • (1)
 • (3)
 • (2)
 • (2)
Vis alle
Længde
Nulstil
 • (30)
 • (22)
 • (18)
 • (15)
 • (15)
 • (12)
 • (7)
 • (7)
Vis alle
Tykkelse
Nulstil
 • (23)
 • (5)
 • (3)
 • (3)
 • (1)
 • (1)
 • (1)
 • (2)
Vis alle
Materiale
Nulstil
 • (12)
 • (18)
 • (9)
 • (4)
 • (1)
 • (1)
Overflade
Nulstil
 • (36)
 • (4)
Mærkning
Nulstil
 • (31)
 • (10)
Farve
Nulstil
 • (2)
 • (3)
 • (1)
Lagerstatus
Nulstil
 • (39)
 • (0)
Vis:
36
produkter1 - 36 af 46
Visning:
Sortér:
Anbefalet
Side 1 af 2|1 - 36 af 46produkter

Hvad er trykimprægneret træ?

Trykimprægneret træ består primært af fyrretræ, der igennem en kemisk proces bliver imprægneret, så det opnår en bedre holdbarhed. Først lægges træet ind i store tanke, hvor luft og fugt trækkes ud af træet ved hjælp af vakuum. Når træet er helt tørt, fyldes tankene med imprægnering og andre kemikalier, der presses ind i træet. Det er primært den lette del af træet der suger imprægneringen, hvor den hårdeste kerne af træet ikke bliver påvirket. Dette har dog ingen betydning, da den hårde kerne af træet i forvejen er utrolig modstandsdygtig.

Trykimprægneret træ har en lang holdbarhed selvom det er i kontakt med jord. Det er dog vigtigt at vælge den rigtige NTR-klasse, så det holder så længe som muligt. Vælg NTR klasse A hvis træet skal anvendes i og/eller tæt ved jord, i ferskvand, til udbedring efter svampeangreb og til konstruktioner hvor der kan være sikkerhedsrisiko.

Vælg derimod NTR klasse AB, hvis træet skal anvendes til beklædninger og hegn uden jordkontakt.

Normalt har trykimprægneret træ en grønlig farve, men det fås også i en brunimprægneret udgave, hvor der har været blandet farve i imprægneringen. Med tiden vil det dog ofte udvikle en mere grålig farve grundet påvirkninger fra vind og vejr - træ der står mod syd og vest, hvor der oftest er mere sol, er især udsat. Vil du forlænge levetiden, kan det derfor være en god ide at give træet en overfladebehandling.

Læs også: Terrassebrædder

 

Køb det rigtige trykimprægnerede træ

Trykimprægneret træ er behandlet med flere forskellige kemikalier, og det er derfor vigtigt at vide hvordan du bedst håndterer træet - både for dit eget helbreds skyld, men også af miljømæssige årsager. I dag bliver der generelt brugt mindre miljøbelastende stoffer når der fremstilles trykimprægneret træ end tidligere. Det betyder dog ikke at det er ufarligt.

Desuden er der ikke de samme miljøkrav i alle lande. Hvor Danmark har strenge krav til indholdet i imprægneringen, er der stadig en del udenlandske produktioner der benytter krom.

Vil du være sikker på at dit trykimprægnerede træ er til mindst mulig fare for miljøet, skal du gå efter træ der er mærket med NTR-mærket (Nordisk Træbeskyttelses Råd) eller den europæiske standard DS/EN.

Dette mærke indikerer at træet for det første har en lang levetid, men også at de skrappeste kemikalier ikke har været anvendt til behandling materialet.

Du bør desuden være opmærksom på indeklimamærket, som er din garanti for at træet ikke skader luftveje og afgiver lugt. Det er især vigtigt hvis du benytter trykimprægneret træ til døre, vinduer, karme og lignende.

 

Overvej om trykimprægneret træ er det rigtige valg

Ofte vælges trykimprægneret træ, fordi det har en god holdbarhed. Dog er det ikke altid nødvendigt at vælge det trykimprægnerede træ – det gælder fx situationer hvor træet ikke har jordkontakt. Her er der nemlig andre trætyper som har en lige så lang holdbarhed og som ikke er behandlet med imprægnering.

Specielt olieholdige træsorter som lærk, eg, teak og western red cedar har en lang naturlig holdbarhed. Hvis de overfladebehandles, kan du forlænge levetiden yderligere.

 

Sådan arbejder du med trykimprægneret træ

På grund af det høje indhold af kemikalier er trykimprægneret træ mere belastende for miljøet end andre typer træ, men det er ikke direkte farligt at arbejde med. Dog kan der i det importerede trykimprægnerede træ være giftige kemikalier der skal tages højde for når der arbejdes med produktet. Herunder finder du gode råd til hvordan du bedst håndterer trykimprægneret træ.

• Brug støvmaske - det er som hovedregel altid en god ide at bruge støvmaske når du saver i træ, da træstøv kan irritere luftvejene. Når du saver i trykimprægneret træ, er det dog endnu vigtigere, da de kemikalier der er i træet, ellers vil komme ind i kroppen gennem støvet. Dette gælder uanset om du arbejder med importeret træ eller dansk træ.

• Brug handsker - bruger du trykimprægneret træ der er godkendt af Miljøstyrelsen, er det ikke nødvendigt med handsker. Det er dog en anden sag hvis du arbejder med importeret træ. Det kan nemlig indeholde krom, som kan virke irriterende for huden og skabe allergi ved længerevarende kontakt. Derfor anbefaler vi altid at benytte handsker, så du undgår at blive udsat for eventuelle kemikalier.

• Lad træet tørre - når træet bliver trykimprægneret, indeholder det store mængder fugt. Opbevares det efterfølgende i byggemarkedet, vil fugtindholdet stige yderligere. På grund af det høje indhold af fugt er det vigtigt at træet får lov at tørre inden du begynder at arbejde med det. Træet vil nemlig svinde ind når det er tørt. Har du ikke mulighed for at vente på at træet tørrer, skal du tage højde for svindet i dit byggeprojekt.

• Brug de rigtige søm og skruer - når du bruger søm, skruer og beslag i det trykimprægnerede træ, bør du anvende rustfrie eller varmgalvaniserede udgaver. Det sikrer at konstruktionen holder længst muligt. Ruster skruerne, er det underordnet at træet holder længe, da konstruktionen alligevel vil blive væsentligt svækket.

• Aflever rester på genbrugsstationen - eventuelle rester af trykimprægneret træ skal altid afleveres på en kommunal genbrugsstation, da det høje indhold af kemikalier kræver at det håndteres på en særlig måde. Er du i tvivl om hvorvidt det gamle træ er trykimprægneret, bør du altid behandle det som om det er. Før i tiden var det almindeligt at benytte krom, kobber, arsen, tin, borater og kreosot til at trykimprægnere træ, hvilket betød at det kunne indeholde farlige stoffer.

• Undgå afbrænding - du må aldrig brænde rester af trykimprægneret træ på hverken bål, brændeovn eller i pejs. Det kan nemlig udvikle giftige stoffer, som ikke blot er sundhedsskadelige, men også svært nedbrydelige i naturen. Derfor skal alt trykimprægneret træ behandles i professionelle omgivelser, hvor nedbrydningen kan kontrolleres.

 

Hvilke typer trykimprægneret træ findes der?

I vores sortiment har vi mange forskellige slags trygimprægneret træ.

Fælles for alle produkterne er at de er NTR-mærket. Det betyder at de er behandlet med midler som er godkendt af Nordisk Beskyttelsesråd og derfor lever op til den gældende miljølovgivning.

Ved at vælge trykimprægneret træ som er NTR mærket, er du ikke blot med til at minimere den miljømæssige belastning, men sikrer også en lang holdbarhed på træet.

Nedenfor finder du en gennemgang af vores forskellige typer trykimprægneret træ.

• Sternbrædder - sternbrædder sidder for enden af tagspærene for at beskytte tagkonstruktionen mod vejrets påvirkning. Sternbrædderne bliver derfor hårdt påvirket af vejret og nedbrydes hurtigere end konstruktioner der ligger i læ - dette også selvom det er trykimprægnerede sternbrædder. I vores sortiment finder du trykimprægneret træ i flere størrelser.

• Stolper - Trykimprægnerede stolper bruges i mange forskellige typer byggeprojekter. Uanset om du skal bygge et træhus, en carport, et hegn eller blot sætte et tørrestativ op i haven, er det ofte stolper der fungerer som en af de bærende dele i konstruktionen. Trykimprægnerede stolper bliver ofte udsat for stor vejrlig påvirkning - derfor er imprægneret træ rigtig godt at benytte. Vi har mange trykimprægnerede stoler – både høvlede og uhøvlede.

• Brædder – trykimprægnerede brædder og planker bruges ofte som del af udendørs konstruktioner. De anvendes fx til at beklæde facaden, lægge en terrasse eller bygge et hegn. De trykimprægnerede brædder og planker sikrer at konstruktionen holder bedre, selvom den dagligt udsættes for det danske vejr.

• Lægter - trykimprægnerede lægter bruges ofte i tagkonstruktioner når der ønskes et tyndere og lettere skelet, som ikke belaster de bærende dele mere end nødvendigt. Lægter er typisk uhøvlede og har derfor en ru kant.

• Reglar - trykimprægnerede reglar minder meget om trykimprægnerede lægter. Men hvor lægter er uhøvlede, er reglar høvlede. Trykimprægnerede reglar bruges typisk til at stabilisere skelettet, så en vægkonstruktion bliver så let som mulig.

 

Efterhandling og vedligeholdelse

Selvom trykimprægneret træ allerede er behandlet når du køber det, bør du løbende give det en gang træolie for at sikre en lang levetid og bevare den flotte overflade.

Her er det særligt vigtigt at træet er helt tørt inden du påfører olien. Der kan dog være stor forskel på hvor meget fugt træet indeholder. Derfor bør du altid måle træets fugtindhold inden du går i gang. Selvom det mærkes tørt udenpå, er det ikke sikkert at det er det indeni.

Som tommelfingerregel skal fugtigheden være under 18 % før træet er tørt nok. Der går typisk 3-4 uger fra det er blevet imprægneret til det er klar til at blive overfladebehandlet.

 

Malet træ

Malet træ er et godt alternativ til trykimprægneret træ og kan både males og tages i brug med det samme. Køber du trykimprægneret træ, bør du som hovedregel vente en sæson inden du maler det, da træet skal være helt tørt inden malingen påføres.

Inden du maler brædderne, skal de rengøres med grundrens. Herefter kan du slibe overfladen med fint sandpapir, behandle den med grunder og spartle revner og huller med en fugemasse.

Når overfladen er pæn og ren, er det tid til at give den en gang maling. Afhængig af malingens kvalitet kan det være nødvendigt at male to gange.

Vores sortiment inkluderer primært sort- og hvidmalet træ – herunder gavlbrædder, klinkbeklædning, sternbrædder og udhængsbrædder.