FÆLLES CIRKULÆR AFFALDSAGENDA

Vi har indgået partnerskab med Marius Pedersen

Bæredygtige parametre er blevet afgørende, når virksomheder skal vælge samarbejdspartnere. Dataanalyse og dokumentation for ansvarlig produktion, håndtering og bortskaffelse er blevet ufravigelige krav til Davidsens Tømmerhandels forsyningskæde – ligesom det er til dem selv.

Klædt på til bæredygtighed i praksis

Holdningen er klar, når man spørger Davidsens Tømmerhandels bæredygtighedschef, Mikkel Bang Hedelund: ”Jeg arbejder for at omstille virksomheden og flytte den i en bæredygtig retning. I dette arbejde har det været naturligt at genbesøge alle vores samarbejdsaftaler med en nyt fokus på bæredygtighed, lige fra vores firmabilsaftale til vores kaffeleverandør. Affaldshåndtering er et af de vigtigste steder for os at starte, for det er her, vi har kunnet gøre den største forskel. Vi lever af at sælge materialer, så vi skal håndtere vores ressourcer med respekt.”

bæredygtighed - CIRKULÆR AFFALDSAGENDAG

Jeg arbejder for at omstille virksomheden og flytte den i en bæredygtig retning. I dette arbejde har det været naturligt at genbesøge alle vores samarbejdsaftaler med en nyt fokus på bæredygtighed. Dette gælder alt fra firmabilsaftale til vores kaffeleverandør[EL1] . Et af de vigtigste steder for os at starte, og der hvor vi har kunne gøre den største forskel, og her har det været vores affaldshåndtering der stod øverst på listen. [EL2] Vi lever af at sælge materialer, så vi skal håndtere vores ressourcer med respekt. [EL1].

Ofte oplever vi dog, at sælgerne slet ikke er klædt på til at tale om bæredygtighedsrelaterede emner som CO2-udledning, dokumentation, forsyningslinjer eller certificeringer. Men det er noget, man må forberede sig på at mestre, hvis man også fremover vil vælges til.”

​​​​​​​På sigt skal alle Davidsens Tømmerhandels aftaler genbesøges, fortæller Mikkel Bang Hedelund, og et af de første skridt var affaldshåndteringen, hvor det største potentiale fandtes: ”Hvor det førhen udelukkende handlede om pris og service, vejer de bæredygtige parametre nu tungest i sådan en aftale. Det er en nødvendig investering, når vi gerne troværdigt vil gå ud og motivere til en mere bæredygtig byggebranche.” Affaldssortering er blot ét af de 18 initiativer i Davidsens Tømmerhandels bæredygtighedsstrategi, der skal reducere virksomhedens klimaaftryk og sikre kunderne et mere bæredygtigt sortiment. Til at hjælpe med opgaven er den landsdækkende miljøvirksomhed, Marius Pedersen, valgt på baggrund af to afgørende kriterier: affaldsbehandling med størst mulig cirkulær værdi samt kompetencen til at få skabt den adfærdsændring, der skal til for at lykkes med øget affaldssortering.

Fælles mål om genindvinding

For Mikkel Bang Hedelund er det vigtigt at understrege, at affald er en ressource. ”Vi sidder et sted i værdikæden, hvor vi kan være med til at lukke materialecirklerne i kraft af vores samarbejder, så vi får en mere cirkulær økonomi. Hele idéen med vores nye affaldssortering er at levere tilbage til dem, der kan bruge ressourcerne fornuftigt, så der i fremtiden ikke er noget, der hedder affald. ”Salgsansvarlig hos Marius Pedersen, Kenneth Bonde Larsen, supplerer: ”Vi vil gerne bidrage med at kortlægge de affaldsstrømme, Davidsens Tømmerhandel har. Når de er kortlagt, kan vi sammen arbejde på det strategiske plan og se, om de overhovedet bør have denne mængde affald, eller om man kan finde en klogere løsning. Davidsens Tømmerhandel har sat sig et mål om at genindvinde hele 80 %. Det er et flot og ambitiøst mål, især med den relativt komplekse affaldsstrøm, de har.”  Kerneforretningen hos Marius Pedersen er sorteringsindsatsen, hvor affaldsressourcer bliver til nye ressourcer, fortæller Kenneth Bonde Larsen og pointerer: ”Derfor har vi en fælles agenda med Davidsens Tømmerhandel om at minimere deres affald til forbrænding og sende mest muligt til sortering – jo bedre de er til at sortere, jo bedre en forretning er det for os begge.”

Sund konkurrence som virkemiddel for at forbedre bæredygtigheden

En af de afgørende faktorer for udvælgelsen af netop Marius Pedersen som samarbejdspartner har været, at de kan levere detaljeret og analyserbar data om Davidsens Tømmerhandels affald, som kan bruges til at optimere indsatsen og benchmarke de forskellige lokationer op mod hinanden.

bæredygtigt byggeri

Mikkel Bang Hedelund fortæller: ”Med 22 lokationer i Danmark har vi brug for en partner, der kan hjælpe os med omstillingen til en mere bæredygtig affaldshåndtering. Her er Marius Pedersen det rette match til os, idet vi også har en opgave i at ændre adfærd og vaner ude på vores forskellige lokationer. Med dataplatformen får vi mulighed for at bruge data på en anderledes og motiverende måde ved bl.a. at lave interne konkurrencer for at dyste om, hvem der bliver bedst til at sortere.”

Nudging og opfølgning sikrer vaneændringer

Udover at opsætte selve løsningen strategisk klogt og instruere medarbejderne på lokationerne, kommer Marius Pedersens miljøkonsulenter på besøg efterfølgende og tjekker, at affaldet sorteres rigtigt, og om setuppet er optimalt i forhold til lokationens behov, fortæller Kenneth Bonde Larsen og forklarer: ”Vaneændring er noget af det sværeste at implementere, men vi bliver heldigvis taget rigtig godt imod ude på lokationerne og oplever, at man er villig til at støtte op om initiativet i praksis. Det er vigtigt, at lokationerne kan se meningen med den ekstra indsats, det er at sortere i 18 containere fremfor de 5-6, de er vant til. Den opgave løfter vi bl.a. ved at illustrere det cirkulære princip, så det bliver mere forståeligt – det er f.eks. i alles interesse, at der kun er træ – og ikke plastrester – i den spånplade, de sælger inde i butikken,” pointerer han og siger afsluttende: ”Styrken er, at Davidsens Tømmerhandel består af mange driftige, gode mennesker. Det kan godt være, det er os, der har synliggjort mulighederne, men det er Davidsens Tømmerhandel selv, der er arkitekt på de gode løsninger. Det er et spændende projekt at være den del af.”

bæredygtigt byggeri

"Vi står sammen om at bygge bæredygtigt"

Rådet for bæredygtig byggeri

DAVIDSEN ER MEDLEM AF RÅDET FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI
​​​​​​​
Byggelovgivningen bør afspejle klimavidenskaben for at overholde Paris-aftalen. Vis støtte på ReductionRoadmap.dk