KLIMABEREGNING - LCA

Vi tilbyder LCA beregninger til dit byggeri.

​​​​​​​Det er muligt via Davidsen og vores samarbejdspartner Safe-Con, at udarbejde en klimaberegning, også kaldet LCA beregning til dit nybyggeri på under 1.000 m2.

LCA BEREGNING

FAST LAV PRIS
4.996 kr. ekskl. moms
(6.245 kr. inkl. moms)
​​​​​​​
Du indtaster selv mængder og materialer, derfor får du en fast lav pris.

bæredygtighed - CIRKULÆR AFFALDSAGENDAG

HVAD ER EN KLIMABEREGNING? (LCA)

En klimaberegning er en vurdering af en bygnings CO2 udledninger. I beregningen opgøres materialer og mængder, ud fra disse beregnes bygningens totale klimapåvirkning. Du skal blot følge instrukserne, og besvare en række spørgsmål om bygningen, hvorefter Safe-Con udarbejder en klimaberegning på baggrund af dine indtastninger. Herefter leveres beregningen til dig.

Det er et lovkrav, at man skal have udarbejdet en klimaberegning for at få en ibrugtagningstilladelse på sit nybyggeri - hvis man har fået byggetilladelse fra d. 1. januar 2023.

Her fortæller Mikkel hvorfor vi har valgt at udarbejde denne LCA service til dig.

maxresdefault


Keep it simple": Davidsen i part­­nerskab med Safe-Con om nem og prisvenlig LCA-beregning

Øget administration og tvivl om, hvordan man i praksis griber de lovpligtige klimaberegninger an – det er nogle af de udfordringer, som især mindre håndværksmestre og private bygherrer slås med, siden kravene til LCA-beregninger i nybyggeri trådte i kraft i januar 2023. Derfor lancerer Davidsens Tømmerhandel nu et brugervenligt, digitalt værktøj til byggerier under 1.000 m2, der skal lette dokumentationsbyrden.

Meget på spil for de mindre spillere på markedet
​​​​​​​
Som hos mange andre har de nye LCA-krav også givet ekstra tankevirksomhed hos Brian Fredslund Eriksen, en privatkunde hos Davidsens Tømmerhandel, der er i gang med at bygge sit eget hus: ”Udfordringen er, at man skal levere de rigtige dokumenter, hvor der står det rigtige på, og på den rigtige måde, for at få en ibrugtagningstilladelse. Og det er svært at tyde i lovgivningen, hvad det helt præcist er – så der er rigtig meget på spil.

”Problematikken har også givet panderynker hos Davidsens Tømmerhandels bæredygtighedschef, Mikkel Bang Hedelund:

”For os er den grønne omstilling en kernesag, som vi støtter fuldt ud op om i praksis, både hos os selv og vores kunder. Men det blev hurtigt klart for os, at den byrde, LCA-kravene pålægger vores erhvervskunder, truer med at spænde ben for deres forretning.”

Hovederne blev derfor lagt i blød hos Davidsens Tømmerhandel for at finde en løsning, der kunne gøre det nemmere for kunderne at komme i mål med de tunge administrative dokumentationskrav. Det startede med en række kundearrangementer rundt om i landet om LCA i praksis. Men det blev hurtigt til et projekt om at udvikle et konkret, digitalt værktøj til at gøre det ligetil og mindre tidskrævende at opgøre materialemængder og få foretaget en livscyklusanalyse af sit byggeprojekt, fortæller Mikkel Bang Hedelund og uddyber:

”Med en fortid som tømrer og rådgivende ingeniør har jeg været vidne til, at der er opstået en uheldig kløft i byggeriet mellem på den ene side de mindre udførende håndværkere og bygherre, der selv skal finde ud af, hvordan de gør det her i praksis –og på den anden side de større rådgivere og arkitekter, der 1) er dem der tjener penge på en øget kompleksitet i byggeriet, og 2) har kompetencer til at udvikle IT løsninger som passer ind i deres forretningsgange.​​​​​​​

bæredygtigt byggeri

Den kløft vil vi i Davidsen gerne være med til at bygge bro over med vores nye digitale værktøj, der skal gøre det lettere og mindre tidkrævende for de almene håndværkere at fremskaffe de nødvendige mængder og informationer til de nye LCA-krav.”  

Især prisen har været et vigtigt parameter i udviklingen af løsningen, for målet for Davidsens Tømmerhandel har ikke været at tjene på beregneren. I stedet ville de sætte en prisstandard i markedet, som ikke går unødigt hårdt ud over de mindre spilleres konkurrenceevne og som fjerner usikkerheden om, hvad en LCA-beregning for fx enfamilieshuse skal koste.

bæredygtigt byggeri

Udviklet i partnerskab med Safe-Con

Den nye LCA-mængdeberegner er udviklet i samarbejde med den uafhængige rådgivningsvirksomhed Safe-Con, som blev valgt på at dele samme kundecentrerede værdigrundlag som Davidsens Tømmerhandel i deres tilgang til bæredygtighed og den grønne omstilling.

”Vi ønskede en samarbejdspartner, der forstod, at man ikke kan løse det her med flere Excel-ark,” forklarer Mikkel Bang Hedelund og fortsætter: ”Safe-Con kender vores målgruppe af kunder rigtig godt og forstår at formidle tunge, tekniske budskaber på en visuel måde, så det bliver til at forstå for alle.”

Henrik Hyrup Mahler, ingeniør og partner i Safe-Con, supplerer: ”Ligesom Davidsens Tømmerhandel ønsker vi ikke at ende i en skævvridning af markedet, fordi kravene til bæredygtighed bliver for tunge for visse grupper. Samarbejdet har gjort, at vi er kommet hurtigere ud af starthullerne med en løsning, så vores kunder fortsat kun behøver at handle ét sted, fordi vi tilbyder samtlige ydelser til byggeriet – nu også LCA,” siger han og fortsætter:

”Vi er håndværkere selv, og vi har platformene og kompetencerne til at udvikle en løsning i øjenhøjde med dem, der skal bruge det – særligt de håndværkere, der hellere vil være på pladsen end at sidde bag computeren. At det så sagtens kan bruges af andre mere tekniske grupper, er kun et plus.”

Det effektive ved beregneren er, at man sparer penge ved selv at indtaste sine mængder hurtigt og nemt, hvorefter Safe-Con udfører beregningerne og dokumentationen til myndighederne, som man får retur efter 7 arbejdsdage.

”Keep it simple, må være humlen i det hele. Det er ikke raketvidenskab – det er matematik, som vi kan hjælpe dem med,” pointerer Henrik Hyrup Mahler.

Testet med stor succes
Under udviklingen er LCA-værktøjet løbende testet med stort fokus på brugervenligheden af Davidsens bæredygtighedsambassadører, der kender kunderne. Herefter fik Brian Fredslund Eriksen – husbyggeren fra begyndelsen af artiklen – mulighed for at prøve værktøjet af.

”Med det her værktøj er der ikke noget at gå fejl af. Der er billeder og gode beskrivelser af, hvad man skal gøre hele vejen igennem, så det kunne ikke være nemmere. Det bedste er, at jeg ikke skal gøre mere, når først jeg har indtastet mængderne. Dokumenterne er klar til at blive uploadet til myndighederne, så snart man får beregningerne retur. Det har lettet byggeprocessen betydeligt for mig,” siger Brian Fredslund Eriksen og fortsætter:

”Prisen er også en væsentlig faktor. Jeg havde sat en sum penge af til at få nogle professionelle til at lave LCA-rapporten, inden jeg fik mulighed for at teste Davidsens digitale mængdeberegner. Og jeg kan afsløre, at det er markant billigere at anvende dette værktøj. Det er en super god løsning til mindre håndværksmestre og bygherrer som mig,” siger Brian Fredslund Eriksen afsluttende.

Hos Davidsens Tømmerhandel ser man frem til lanceringen:

”Hvis værktøjet skaber den værdi for vores erhvervskunder, som vi regner med, har vi planer om at udvikle det til at kunne håndtere flere typologier og byggeri over 1000 m2,” afslører Mikkel Bang Hedelund.

LCA-værktøjet lanceres d. 5. september 2023.

"Vi står sammen om at bygge bæredygtigt"

Rådet for bæredygtig byggeri

DAVIDSEN ER MEDLEM AF RÅDET FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI
​​​​​​​
Byggelovgivningen bør afspejle klimavidenskaben for at overholde Paris-aftalen. Vis støtte på ReductionRoadmap.dk