POVL DAVIDSEN

Siden overtagelsen i 1969 har Povl Davidsen stået i spidsen for udviklingen af Davidsens Tømmerhandel – en af Danmarks største leverandører af byggematerialer. Selvom Povl er over den normale pensionsalder, så har han fortsat sin daglige gang på sit kontor på tømmerhandlen i Vojens og varetager rollen som bestyrelsesformand for virksomheden.

Det lå nærmest i kortene at Povl Davidsen skulle arbejde inden for byggebranchen. Blot få år efter at Povl blev født, startede hans far, Christian Davidsen, virksomheden i Sommersted med fokus på trælast og tømmerhandel, og allerede i en ung alder fulgte Povl i sin fars fodspor. Først var han i lære hos Toftlund Trælasthandel, og efter at have aftjent sin værnepligt startede han i Horsens Trælasthandel. Her var han i et år inden han i 1963 startede sin egen afdeling af sin fars tømmerhandel, for så i 1969 at overtage sin fars virksomhed som led i et generationsskifte.

Siden da har han bygget virksomheden op med afsæt fra Vojens, og Davidsens Tømmerhandel er i dag vokset fra at være en lille, Sønderjysk tømmerhandel, til at være en landsdækkende leverandør af byggematerialer, der servicerer både private og erhverv. Povl har siden den spæde begyndelse for 50 år siden, sat sit præg på forretningen. Det afspejles bl.a. i Davidsens værdier, hvor solidt købmandskab, ydmyghed og respekt for kunden gennemsyrer alt hvad virksomheden foretager sig.

Udover at være ejer af Davidsen, nærer Povl også en stor interesse for fodbold – en interesse der har fulgt ham siden hans ungdom, hvor han var aktiv i Vojens Bold- og Idrætsforening. I dag støtter han det lokale idrætsliv og var blandt andet med til at grundlægge Sønderjysk Elitesport A/S, i daglig tale SønderjyskE.

Povls anden store interesse er de mange medarbejdere i virksomheden. Mange har været ansat i virksomheden i mange år og dermed været med til at skabe den virksomhed vi har i dag. Povl kender fortsat de fleste medarbejdere og besøger ofte afdelingerne, hvor han har mulighed for at hilse nye medarbejdere velkommen.