Regler for carport i skel

Når du skal bygge en carport i skel, er det vigtigt at du overholder bygningsreglements bestemmelser om sekundære bygninger. Her står der bl.a. at reglerne for byggeriet afhænger af hvor tæt på naboskellet du bygger din carport. Desuden er der en række særbestemmelser for carporte der opføres på sommerhusgrunde.

Carport i skel

Sæt dig ind i reglerne får du bygger - fx skal tagvand holdes på egen grund.

Carport bygges mere end 2,5 meter fra skel

  • Hvis du bygger din carport mere end 2,5 meter fra skel, skal du opfylde nedenstående bestemmelser i bygningsreglementet:
  • Carporten må maksimalt have en højde på 1,4 x afstanden til naboskel. Så hvis du bygger din carport 3 meter fra skellet, må den ikke være mere end 4,2 meter høj.
  • Bebyggelsesprocenten skal overholdes. Det vil sige at hvis du har et parcelhus, må du maksimalt bebygge 30% af grunden uden at skulle søge om byggetilladelse.
  • Tagvand skal holdes på egen grund. Det må altså ikke løbe fra carporten og over på naboens grund. Derfor kan det være en god ide at etablere et afløb eller en regnvandstønde til opsamling af vandet.

Carport bygges nærmere end 2,5 meter fra skel

  • Du må godt bygge en carport tættere end 2,5 meter fra skel, men så skal du overholde en række skærpede krav:
  • Carporten må ikke rage mere end 2,5 meter over terræn. Hvis du opfører carporten på et skrånende terræn, fastsætter kommunen et niveauplan hvorfra du skal måle.
  • De sider der vender mod naboskellet, må højst være 12 meter lange. Og her er det altså den samlede længde af sekundær bebyggelse der tæller, og ikke kun carportens længde.
  • Der må ikke være vinduer, døre eller andre åbninger i den side som vender mod naboskellet.
  • Tagvand skal holdes på egen grund.

BEMÆRK: Hvis du ikke overholder disse bestemmelser, skal du søge om byggetilladelse, og det vil således være kommunen der afgør om du må opføre carporten.

Carport på sommerhusgrund

Vær opmærksom på at der gælder andre regler for opførsel af carport på sommerhusgrund.

Carport bygges på sommerhusgrund

For sommerhusgrunde gælder det at du ikke må bygge en carport nærmere end 2,5 meter fra naboskel. Dette er altså kun tilladt på en parcelhusgrund.

Hvis du bygger carporten 2,5-5,0 meter fra naboskellet, træder de samme regler i kræft som hvis du bygger carporten nærmere end 2,5 meter fra skel på en parcelhusgrund.

Det vil altså sige at carporten højst må rage 2,5 meter over terræn, den samlede længde af de sider der vender mod naboskellet, må maksimalt være 12 meter, og der må ikke være vinduer, døre eller andre åbninger i den side der vender mod naboskellet.

Desuden er det et krav at regnvand holdes på egen grund. Dette gælder altså uanset om du bygger carporten på en parcelhusgrund eller en sommerhusgrund.

Vær opmærksom på lokalplaner og servitutter

Når du bygger en carport, skal du være opmærksom på at lokalplaner og servitutter kan have betydning for byggeriet, og det gælder både i forhold til carportens placering, udseende og tilstand.

Du kan tjekke hvilke lokalplaner der gælder for dit område, på kommunens hjemmeside. Du kan også benytte ois.dk. Her indtaster du blot kommunens navn og din adresse.

TIP: Servitutter kan du finde på tinglysning.dk. Du skal logge ind med NemID for at se alle oplysninger i tingbogen, men du kan få adgang til et resume af oplysningerne uden login.