Sådan klipper du hækken

Uanset hvilket hæktype du har, ligger vi inde med det rigtige værktøj. En hæk består af en række buske som danner en linje i haverummet. I Danmark er bøgen den mest anvendte plante til dette formål.

kvinde klipper hæk med hækkesaks

Hvornår skal hækken klippes?

Der er delte meninger om hvornår på året hækken skal klippes. Nogle siger før Sankt Hans, mens andre mener du bør vente til juli hvor fugleungerne er fløjet fra reden.

Du kan selv vælge om du vil klippe hækken en eller to gange i sommersæsonen. Hvis du vælger at klippe den to gange, vil hækken blive lettere at klippe da grene og kviste ikke når at blive så kraftige. Dette gør sig især gældende for bøgehækken, som er løvfældende. Nogle hæktyper, som fx ligusterhækken vokser meget i løbet af en sæson og bør derfor klippes to gange. De stedsegrønne hæktyper, som fx taks, skal du kun klippe en gang om året – enten i april eller sidst på sæsonen i september.

Det er mest optimalt at klippe hækken i overskyet vejr med en let vind.

Hvilke redskaber skal du bruge?

Hvis der ikke er så meget hæk, kan du sagtens nøjes med en manuel hækkesaks. Hvis du derimod har meget hæk, giver det god mening at anskaffe sig en motoriseret hækklipper, der vil lette arbejdet betydeligt.

Davidsen har et stort udvalg af hækkesakse og motoriserede hækkeklippere i alle prisklasser.

Hvordan klippes hækken bedst?

Hvis du ikke er så øvet i at klippe hæk, kan det være en god idé at trække en snor i den rette højde, så du har noget at klippe efter. Med lidt træning kan du på sigt opnå et godt resultat ved at klippe på øjemål.

Hækken bør klippes, så den er bredest forneden. På den måde har solen lettere ved at trænge helt ned til bunden af hækken. En god bredde kunne fx være 30-40 cm i toppen og 40-50 cm i bunden. Du skal undgå at hækken bliver for bred i toppen, så der ikke er risiko for at hækken vælter eller knækker når der falder store mængder tung sne.

Sørg for hvert år at klippe så meget af hækken at den ikke bliver for bred. Selvom hækken efterfølgende kan se lidt skallet ud, bliver den hurtigt grøn igen. Dog skal du være opmærksom på at de stedsegrønne hække ikke kan skyde fra brune kviste, så her skal der være grønt tilbage når du er færdig med at klippe hækken.

mand med makita hækkeklipper

Når du skal klippe hækken, kan du enten bruge en hækkesaks eller en hækkeklipper. Her ses en mand med en Maktia hækkeklipper.

Når du klipper hækken manuelt, er den bedste arbejdsstilling at stå med siden til hækken og det inderste ben forrest. Hold hækkesaksen med den flade side mod hækken.

Hvis du klipper med en motoriseret hækkeklipper, skal du først og fremmest sørge for at beskytte dig selv med sikkerhedsbriller, læderhandsker, høreværn og skridsikre sko. Hækklipperen føres op og ned så du følger hækkens linjer.

Det er lettest at klippe hækken nedefra og op. Så ender de afklippede grene ikke i den del af hækken som endnu mangler at blive klippet. Slut af med at klippe toppen.

De afklippede grene kan med fordel skubbes ind under hækken da de med tiden vil blive til kompost der giver god næring til hækken.

Hvis hækken er fritvoksende, skal den ikke klippes, men den kan holdes tæt ved at beskære den jævnligt. Når hækken er blevet 5 år, kan du begynde af fjerne et par af de ældste grene fra hver hækplante. Det er bedst at beskære de sommerblomstrende hække fra februar til april, mens de forårsblomstrende hække bør beskæres lige efter de har blomstret.

Pleje af hækken

Med tiden kan hækken gå hen og blive ranglet og åben. I sådanne tilfælde er det nødvendigt med en kraftig beskæring. Nogle hække kan tåle en total nedskæring til lige over jorden og vil derefter skyde op igen. Dette gør sig dog ikke gældende for bøgehækken - her er det nødvendigt at bruge en anden fremgangsmåde. Den bedste måde er at starte med den ene side og skære hækken ind til ca. 5 cm fra hovedstammen. Derefter venter du et par år, mens den side vokser til igen, og så giver du den anden side af hækken samme omgang. Hvis hullerne i hækken er meget store, kan du lappe hullerne ved at plante nye hækplanter i hullerne.

topklipning af hæk med hækkeklipper

Som udgangspunkt må hækken ikke være mere end 2 meter høj.

Hvor høj må hækken være?

Som udgangspunkt er noget du skal afgøre med din nabo. Ifølge Hegnsloven er det dog ikke lovligt at have hække der er over 2 meter høje mellem nabogrunde - medmindre naboerne er enige om det.

Hække der vokser i skel til offentlig vej må ikke blive så brede og høje at de generer forbipasserende eller er til gene for trafikken.