Placering af drivhus: Disse 3 fejl skal du undgå

Når du skal finde en god placering til dit drivhus, er der især tre fejl du bør undgå. Dem gennemgår vi i artiklen her. Du lærer også hvilken retning drivhuset skal vende.

halls universal drivhus

Fejl #1: Placerer drivhus for langt væk fra huset

Mange placerer deres drivhus i baghaven - langt fra huset.

Det er der som sådan heller ikke noget galt i. Du risikerer dog at du ikke får brugt drivhuset helt så meget som du havde håbet på - ganske enkelt fordi det står et godt stykke fra huset.

Hvis du vil øge chancerne for at få det brugt, er det altså en god ide at stille det tæt på huset.

En placering tæt på køkkenhaven er også værd at overveje - i hvert fald hvis du skal bruge det til at dyrke planter og ikke bare til at opholde dig i.

juliana oase drivhus på terrasse

Fejl #2: Placerer drivhuset for tæt på naboen

Har du et drivhus, skal du være opmærksom på reglerne i bygningsreglementet. Her står der nemlig at sekundære bygninger ikke må placeres tættere på naboen end 2,5 meter. Er er der tale om en sommerhusgrund, er afstandskravet 5 meter.

Derudover kan lokalplaner og servitutter indeholde nogle særbestemmelser, som skal overholdes.

Du kan tjekke lokalplaner på PlanData eller høre nærmere ved at kontakte teknisk forvaltning i din kommune.

Sevitutter finder du på tinglysning.dk, hvor du skal logge ind med MitID.

drivhus bagerst i haven

Fejl #3: Placerer drivhuset i skygge

De fleste planter kræver sollys for at kunne vokse sig store. Derfor duer det ikke at du stiller drivhuset tæt på et stort træ eller en busk.

Her er der også risiko for at nedfaldne grene ødelægger glasset og profilerne. Blade, kviste og grene giver desuden mere vedligeholdelse.

Det er altså bedst at finde en placering i solen. Det er rigtigt at planterne også kan få for meget sollys - ligesom der kan blive så varmt i drivhuset at det er ubehageligt at opholde sig i.

Det er der dog heldigvis nogle fornuftige løsninger på:

  • Sæt skyggegardiner op
  • Smør skyggepasta på vinduerne
  • Monter en automatisk vinduesåbner
drivhus med sol i baggrunden

Hvordan skal drivhuse vende?

Der er der meget delte meninger om.

Her er vores anbefalinger:

Vil du kunne opholde dig i drivhuset uden at det bliver for varmt, anbefaler vi placeringen N-S. Når den brede side vender mod øst, vil der nemlig blive varmt i drivhuset tidligt på dagen. Men når solen står højt på himlen omkring middagstid, vil temperaturen falde. Om aften kan du nyde den sidste varme i drivhuset når solen går ned i vest.

Placeringen Ø-V giver til gengæld de bedste betingelser for at komme i gang med at dyrke tidligt på sæsonen. Om foråret kommer en stor del af sollyset nemlig fra SØ og SV. Ved at placere drivhuset, så den brede side vender mod syd, vil der altså hurtigere blive varmt. Det er også derfor denne placering er velegnet til drivhuse med polycarbonat. Polycarbonat lukker nemlig ikke ligeså meget sollys ind som glas.

Giver det mening?

Så for at opsummere:

Find en placering med masser af sollys, tæt på huset og i god afstand til naboerne. Vil du opholde dig i drivhuset midt på dagen, så vælg placeringen N-S. Er det vigtigere at komme i gang med at dyrke planter tidligt på sæsonen, er placeringen Ø-V den rigtige.