Bliv klogere på Bygningspuljen (nye regler for 2022)

Ajourført: D. 14. september 2022

I 2020 etablerede Energistyrelsen en bygningspulje på 245 millioner kr. til energiforbedringer af danske boliger. Interessen var overvældende, og i løbet af få uger blev puljen opbrugt.

Fra d. 14. september 2022 åbnes der for nye ansøgninger, og det er dermed igen muligt at få tilskud til isolering af huset, konvertering til varmepumpe og udskiftning af vinduer.  

Denne gang er den samlede pulje på 121 mio. kr., hvilket er en del lavere end de foregående år. Til gengæld er der flere personer som kan få tilskud.

Bliv klogere på den nye ordning, og læs hvordan du søger.

OBS: Bygningspuljen er nu blev splittet op i to: Varmepumpepuljen og energirenoveringspuljen

vaterpas

Med bygningspuljen  kan du bl.a. få tilskud til udskiftning af vinduer.

Hvor meget kan du få i tilskud?

Det afhænger af den konkrete opgave. Hvis du vil have en ide om hvor meget du kan få i tilskud, har Energistyrelsen lavet en beregner, som giver et overslag baseret på dine oplysninger.  

<<Prøv tilskudsberegneren her >>

Beregneren henter automatisk dine oplysninger fra BBR-registret. For at få en præcis beregning er det altså vigtigt at du retter dine oplysninger hvis de er forkerte.

Husk at tilskuddet tildeles efter først-til-mølle-princippet. Derfor er det en god ide at søge i god tid hvis du vil have del i puljen. ​​​​​​​

Eksempler på tilskud:

Energistyrelsen har lavet følgende eksempler på hvad du kan få i tilskud hvis du har et hus på 140 m2 med gasfyr.

 • Udvendig efterisolering på 200 mm af væg i massiv gasbeton: 7.840 kr./år
 • Efterisolering af loft der i forvejen har 100 mm isolering med yderligere 200 mm isolering: 3.000 kr./år
 • Efterisolering af 140 m2 terrændæk med gulvvarme og 50 mm isolering med yderligere 250 mm isolering: 1440 kr./år.

Hvem kan få tilskud?

For at få del i bygningspuljen skal du være registreret som ejer af bygningen på udbetalingstidspunktet.

Tilskuddet gives til både private, andelsforeninger og ejerforeninger, men det er et krav at boligen bruges til helårsbeboelse. Du kan altså ikke få tilskud til et sommerhus der kun bruges som deltidsbolig.

Det er også et krav at boligen er energimærket efter den 1. oktober 2012 (fra d. 28. september 2021 gælder dette dog ikke hvis du søger om tilskud til varmepumper).

varmepumpe udendørs

80 % af bygningspuljen skal bruges på konverting til varmepumpe.

Du skal selv lægge ud for energimærkningen, men det er muligt at søge om tilskud hvis boligen er blevet energimærket senest 6 måneder før ansøgningstidspunktet.

Hvis du søger om tilskud til isolering, udskiftning af vinduer eller drift, skal boligen have energimærke E, F eller G. Hvis du søger om tilskud til varmepumpe, er der ikke noget krav om energimærkning.

Vær opmærksom på at tilskuddet ikke må kombineres med andre tilskudsordninger. Derfor gælder det om at vurdere hvad der bedst kan betale sig inden du søger. Tidligere gav bygningspuljen fx ofte den største økonomiske gevinst, idet håndværkerfradraget – som nu er afskaffet – var begrænset til 25.000 kr. per person.

Vælger du at gøre brug af bygningspuljen, må du ikke påbegynde arbejdet før din ansøgning er blevet godkendt. Vent derfor med at bestille håndværkere, indkøbe materialer, m.m. til du har fået tilsagn om at du kan få tilskud.

Dog er det en god ide at indhente tilbud så tidligt i processen som muligt. På den måde har du nemlig et overblik over projektets omfang.

Det er også vigtigt at arbejdet udføres af en håndværker med cvr-nummer. Med andre ord må du ikke selv udføre projektet.

Du skal søge om minimum 5.000 kr. for at kunne få tilskud fra bygningspuljen.  

Hvad kan du få tilskud til?

Tilskuddet gives til en bred vifte af energiforbedringer. Her er et udpluk af de tiltag som er tilskudsberettigede:  

 • Isolering af ydervæg, terrændæk, sokkel ved terrændæk og efterisolering af tag og loft.
 • Udskiftning af facadevinduer, ovenlysvinduer, m.m.
 • Udskiftning af yderdøre
 • Konvertering til varmepumpe (gælder luft-til-væske og jord-til-væske).
 • Etablering af mekanisk ventilation med varmegenvinding

Der er naturligvis også en række tiltag som ikke giver tilskud. Du kan fx ikke få tilskud til hulmursisolering.

isolering-af-tag

Det er ikke alle former isolering der ydes tilskud til. Isolering af tag og loft er tilskudsberettiget, men det er isolering af hulmur fx ikke.

Her kunne du tidligere benytte dig af håndværkerfradraget, som netop gav tilskud til hulmursisolering af ydervægge, men dette er ikke længere muligt da fradragsordningen blev udfaset i i april 2022.

Fra d. 28. september 2021 er det heller ikke muligt at få tilskud til yderdøre med store glasvinduer.

Til gengæld kan du søge om tilskud til fx store varmepumper, vandbårent rumvarmeanlæg og varmepumper i kombination med ventilationsanlæg.

Vil du vide mere om hvilke tiltag du kan få tilskud til, kan du finde en komplet liste her

Udsnit af energistyrelsens positivliste over tilskudsberretigede vinduer:

positivliste vinduer

Vigtigt når du skifter vinduer

Det er værd at nævne at ikke alle vinduer er omfattet af bygningspuljen. I finansloven har man vedtaget at der kun gives tilskud til vinduer med energiklasse 1 og 2.

Det største tilskud gives til vinduer med energiklasse 2. Det er også disse vinduer der giver den største varmebesparelse, og som derfor resulterer i den største økonomiske gevinst på den lange bane.

Skal du alligevel udskifte vinduerne på huset, bør du altså kraftigt overveje at vælge vinduer med den højeste energiklasse.

Vigtigt om konvertering til varmepumpe

Hvis du vil søge om tilskud til varmepumpe, skal du være opmærksom på følgende regler:

 • Der stilles ikke krav om energimærke ved konvertering til varmepumpe.
 • Varmepumpen skal monteres af en VE-godkendt installatør. En VE-godkendt installatør har gennemgået et kursus hos Energistyrelsen og kan yde den rigtige rådgivning om varmepumper.
 • Tilskuddet gælder ikke luft-til-luft varmepumper.  
 • Når du søger, skal du angive hvilken varmepumpe du konverterer til. Du skal også angive hvilken opvarmningsform du bruger i dag.

Hvordan søger du?

Som nævnt åbnes der op for ansøgninger d. 14. september 2022. Du kan logge på allerede fra kl. 9 om morgenen, men det er først muligt at søge kl. 10.

Det er en god ide at logge på i tidsrummet 9-10. Hvis du logger på efter kl. 10, vil du nemlig ryge bagerst i køen. Logger du på før, vil du få tildelt et vilkårligt kønummer.

Når du udfylder ansøgningen, er det vigtigt at du er omhyggelig, og får alle oplysninger med. Hvis der er fejl eller mangler, risikerer du nemlig at sagsbehandlingen trækker ud, og at der går længere tid før du får pengene udbetalt.

Inden du søger, skal du gøre følgende:  

 • Tjekke at dit energimærke er gyldigt. Husk at du skal have energimærke E, F eller G for at kunne få tilskud.  
 • Finde ud af hvad du vil søge om tilskud til.
 • Tjekke at dine BBR-oplysninger er rigtige. Er de forkerte, skal du rette dem.
 • Skaffe bevis på ejerskab af boligen. Det gør du på tinglysning.dk.

Hele ansøgningsprocessen foregår digitalt og kan derfor klares hjemmefra. Vi anbefaler at du slår email-notifikationer til når du søger. Så får du besked når det er din tur.

Vær opmærksom på at der kan gå op til 6 måneder fra du indsender ansøgningen til du får tilsagn om tilskud. Ansøgningerne behandles i den rækkefølge de modtages, så jo tidligere du søger, desto hurtigere vil du få svar.

Husk at du ikke må indgå aftaler med håndværkere før din ansøgning om tilskud er blevet godkendt.  

bliv kunde

Du må førse takke ja til håndværkerens tilbud når du har fået tilsagn om tilskud.

Fik du afslag på din ansøgning sidste år, har du mulighed for at søge igen i år.

Ønsker du at tjekke status på din ansøgning, er det bedst at logge ind via ansøgningsportalen, så sagsbehandlerne ikke skal bruge tid på at besvare telefoniske henvendelser.  

Hvor søger du?

Det gør du på SparEnergi.dk/tilskud

Hvad sker der når jeg har indsendt min ansøgning?

Når du har indsendt din ansøgning, vil den blive behandlet af Energistyrelsen efter først-til-mølle-princippet.

Hvis du får tilsagn om tilskud, skal arbejdet udføres indenfor 2 år. Du har 30 dage fra projektet er afsluttet til at anmode om at få pengene udbetalt, men der kan gå op til 7 måneder før pengene står på din konto.

Anmodningen kan du indsende via ansøgningsportalen. Her kan du også se hvad status er på din ansøgning.

Får du ikke tilsagn om tilskud, har du mulighed for at søge igen næste år.  

Når du får godkendt din ansøgning om tilskud, kan du gå i gang med projektet. Det er altså først her du skal bestille håndværkere og købe materialer.

Husk at gemme kvitteringer, fakturaer og dokumentation.

LÆS OGSÅ: Bygningspuljen (Energistyrelsen)

Vil du vide mere om bygningspuljen?

Så anbefaler vi at du tjekker webinaret nedenfor, som blev afholdt af Energistyrelsen d. 07. september

maxresdefault