Bliv klogere på energirenoveringspuljen 2023

Den nye energirenoveringspulje åbner d. 11. oktober 2023. Med energirenoveringspuljen kan du få tilskud til en række energiforbedringer af boligen – bl.a. udskiftning af vinduer, isolering af boligen og ventilation med varmegenvinding. I artiklen her kan du blive klogere på hvor meget du kan få i tilskud, hvem der kan søge, og hvordan ansøgningsprocessen forløber.

Du kan ikke se dette indhold, da du ikke har accepteret alle cookies - Klik her for at ændre dit samtykke

Hvor meget kan du få i tilskud?

Det kommer an på omfanget af projektet.

I bekendtgørelse om tilskud til energiforbedringer i bygninger til helårsbeboelse fremgår det at:

 • Tilskuddet maksimalt må udgøre 15 % af den anslåede markedsværdi for det enkelte tiltag
 • Det beregnede tilskud som minimum skal udgøre 5.000 kroner.

Det er også muligt at få tilskud til energimærkning af boligen – hvis du altså ikke allerede har et gyldigt energimærke.

Her afhænger tilskudsbeløbet af hvor stort et tilskud der gives til energirenoveringsprojektet.

Ligger tilskuddet til energirenovering af boligen mellem 5.000 og 10.000 kroner, kan du få et tilskud til energimærkning på 750 kroner.

Hvem kan få tilskud?

For at kunne få tilskud til energirenovering af boligen, er der en række betingelser som skal være opfyldt:

 • Huset skal bruges til helårsbeboelse. Det betyder altså at du ikke kan få tilskud til energirenovering af sommerhuse.
 • Boligen skal have et gyldigt energimærke E, F eller G. Energimærket må ikke være mere end 10 år gammelt.
 • Tilskuddet må ikke kombineres med andre tilskud eller fradrag.

Som det var tilfældet med bygningspuljen, må du først gå i gang med projektet når du har fået tilsagn om tilskud. Du skal altså vente med at indgå aftaler med håndværkere og indkøbe materialer til du har fået godkendt din ansøgning.

Tilskuddet gives både til private og virksomheder.

Hvad kan du få tilskud til?

Du kan få tilskud til følgende energiforbedringer af boligen:  

 • Efterisolering af massiv og let ydervæg
 • Efterisolering af tag og loft – det gælder både boliger med flat tag, skråvæg og skunkvæg
 • Isolering af terrændæk og krybekælder
 • Udskiftning af ovenlysvinduer og facadevinduer
 • Montering af forsatsvinduer eller udskiftning til nyt vindue med koblet ramme
 • Etablering af mekanisk ventilation med varmegenvinding
 • Installering af vandbåren rumvarme

Der gives ikke tilskud til hulmursisolering og isolering af kælderydermur.

Hvis du vil konvertere til varmepumpe, skal du benytte dig af den såkaldte varmepumpepulje, som åbnede for ansøgninger d. 12. september 2023.

Hvordan søger du?

Du skal søge igennem den ansøgningsportal som åbner d. 11. oktober kl. 10. Der er mulighed for at logge på allerede kl. 9. Her åbner det digitale venteværelse. Ansøgerne i venteværelset bliver tildelt et vikårligt kønummer og ryger forrest i køen når der åbnes for ansøgninger kl. 10.

Inden du søger, er det en god ide at sikre dig at du har den nødvendige dokumentation på plads. Du skal fx kunne dokumentere at du har et gyldigt energimærke.

Søger du som virksomhed, skal du også indsende oplysninger om eventuel tildelt minimis-støtte.

Det er vigtigt at du udfylder ansøgningen omhyggeligt. Er den mangelfuld, risikerer du nemlig at få afslag.

Hvad sker der når du har indsendt din ansøgning?

Hvis du får tilsagn om tilskud, skal du selv anmode om at få pengene udbetalt.

Det skal ske senest 60 dage efter at projektet er afsluttet – og senest 2 år efter at du har fået tilsagn om at du kan få tilskud.

Du anmoder om at få tilskuddet udbetalt gennem ansøgningsportalen – altså der hvor du oprindeligt indsendte din ansøgning om tilskud til energirenovering af boligen.

Når du anmoder om at få pengene udbetalt, skal du indsende dokumentation i form af:

 • Et projektregnskab som viser de omkostninger der er betalt i forbindelse med projektet
 • En ansøgererklæring, hvor du bekræfter at de oplysninger du har angivet, er korrekte​​​​​​​​​​​​​​

Du kan også blive bedt om at indsende dokumentation for at projektet rent faktisk er blevet gennemført – fx i form af billeder.

Vil du vide om energirenoveringspuljen?

Så kan du finde mere information på:

https://sparenergi.dk/privat/soeg-tilskud