Hvornår skal du søge om byggetilladelse til skur?

Vil du opføre et skur i haven, kan det være nødvendigt at søge om byggetilladelse, men dette er ikke altid tilfældet. Hvis du holder dig indenfor bebyggelsesprocenten, overholder reglerne i bygningsreglementet og det samlede areal af småbygninger på grunden ikke overstiger 50 m2, behøver du ikke kommunes tilladelse til at bygge et skur. Få et overblik over reglerne her.  ​​​​​​​

Regler for opsætning af skur

Du undgår en byggetilladelse når det samlede areal af småbygninger på grunden ikke overstiger bebyggelsesprocenten.

Undersøg om bebyggelsesprocenten overskrides​​​​​​​

Hvis du vil undgå at søge om byggetilladelse, er det vigtigt at det samlede areal af småbygninger på grunden ikke overstiger bebyggelsesprocenten, som for parcelhusgrunde er 30%

Eksempel: Har du en grund på 1000 m2 og etagearealet af dit hus udgør 200 m2, kan du bebygge for yderligere 100 m2 - uden at søge om byggetilladelse.

Når du udregner bebyggelsesprocenten, må du trække 50 m2 fra det samlede areal af de sekundære bygninger som fx skure, carporte og overdækkede terrasser

Eksempel: Har du en carport på 52 m2, en hytte på 21 m2 og et drivhus på 13 m2, vil det samlede areal af småbygninger på grunden pludselig udgøre 86 m2, men du skal altså kun medregne 36 m2 når du fastsætter bebyggelsesprocenten.

Byggetilladelse til dit skur

Overholder byggeriet ikke bygningsreglementet, skal du have en byggetilladelse.

Sådan ser regnestykket ud i praksis:

  • Maksimalt areal der må bebygges på grunden: 30% af 1000 m2 = 300 m2
  • Etageareal: 200 m2
  • Areal af småbygninger: 86 m2

Areal der fortsat må bebygges: 300-200-86-50 = 64 m2

BEMÆRK: Det samlede areal af småbygninger medregnes kun i bebyggelsesprocenten hvis det overstiger 50 m2. Hvis huset i ovenstående eksempel havde et etageareal på 300 m2, ville du altså godt kunne opføre et skur på fx 10 m2 – selvom bebyggelsesprocenten dermed overstiger 30%.

Ansøg om byggetilladelse inden du bygger

Undgå at risikere at rive skuret ned igen ved at have styr på en evt. byggetilladelse.

Tjek det samlede areal af småbygninger

Hvis det samlede areal af småbygninger overstiger 50 m2, skal du søge om byggetilladelse. Så hvis du har en overdækket terrasse på 30 m2 og et udhus på 15 m2 og bygger et skur på 8 m2, skal du altså have tilladelse fra kommunen inden du går i gang med byggeriet.

Opfører du dit nye skur inden du har en byggetilladelse, risikerer du at må rive hele bygningen ned igen, og det vil være spild af både tid og penge.

Sørg for at overholde kravene i bygningsreglementet

Inden du går i gang med at bygge et skur, er det en god ide at sætte dig ind i reglerne i bygningsreglementet. Hvis byggeriet ikke overholder disse, skal du også have en byggetilladelse.

Eksempel:

  • Du bygger et skur nærmere end 2,5 meter fra naboskellet, og placerer det så vinduer og døre vender over mod naboen. Det må man ikke (medmindre man altså har kommunens tilladelse).

Et andet eksempel:

  • Tagvandet fra skuret løber over på naboens grund. Det strider imod bygningsreglement, og det gælder uanset hvor tæt på naboskellet du bygger skuret.​​​​​​​

Hvis du ikke overholder de krav der stilles i bygningsreglement, kan du søge om dispensation hos kommunen. Husk også at der kan være andre bestemmelser du skal overholde når du bygger et skur – det kan fx være lokalplaner, servitutter eller grundejerforeningsbestemmelser.​​​​​​​ På kommunens webside kan du finde lokalplaner for området. Servitutter kan du tjekke på tinglysning.dk.

Husk at registrere byggeriet i BBR-registret

Uanset om du skal søge om byggetilladelse eller ej, har du pligt til at registrere opførelsen af det nye skur i BBR-registret. Det gør du ved at logge ind med dit NemID på Bolig- og Bygningsregistrets hjemmeside her.

Giv forsikringsselskabet besked

Det er en god ide at gøre dit forsikringsselskab opmærksom på at du bygger et skur på grunden. Byggeriet kan nemlig have betydning for dine forsikringsforhold, og det ville være ærgerligt hvis der sker skader som ikke bliver dækket af husforsikringen.

Hvordan søger du om byggetilladelse?

Hvis du bygger et skur der kræver byggetilladelse, skal du ansøge via Byg og Miljøs hjemmeside. Her skal du logge på med NemID. Inden du går i gang med ansøgningsprocessen, er det en god ide at samle alle de dokumenter du skal vedhæfte ansøgningen. Det kan fx være en situationstegning, som viser hvor på grunden skuret placeres.

Du skal også angive en række grundlæggende oplysninger om konstruktionen. Når du logger ind på selvbetjeningsfunktionen på Byg og Miljøs hjemmeside, ser du hvilke oplysninger kommunen har brug for.

Vær opmærksom på at der kan gå flere uger eller måneder før du får svar på din ansøgning. Ansøg derfor i god tid.

Der kan også være krav om at du skal betale et gebyr for byggetilladelsen. Det er den enkelte kommune der fastsætter gebyrets størrelse, så det er svært at give et bud hvad det koster, men på kommunens hjemmeside kan du få en ide om hvor meget du skal betale for byggetilladelsen.