Hvornår skal du søge om byggetilladelse til skur?

Vil du opføre et nyt skur på din grund, kan det være nødvendigt at søge om byggetilladelse. Her kan du blive klogere på hvornår det er nødvendigt med en byggetilladelse.

Regler for opsætning af skur

Søg om byggetilladelse hvis bebyggelsesprocenten overskrides

Der er regler for hvor meget du må bebygge på din grund - og det gælder både for parcelhusgrunde og sommerhusgrunde. Er der tale om en parcelhusgrund, må du bebygge 30 % af grunden - for sommerhusgrunde er tallet 15 %.

Beregn din bebyggelsesprocent

Du kan ikke se dette indhold, da du ikke har accepteret alle cookies - Klik her for at ændre dit samtykke

Vær opmærksom på at det samlede areal af småbygninger, som fx drivhuse og redskabsskure, kun medregnes i bebyggelsesprocenten hvis det overstiger 50 m2.

Søg om byggetilladelse hvis det samlede areal af småbygninger overstiger 50 m2

Eksempel:

Har du både et drivhus på 15 m2 og en hytte på 20 m2, må arealet af dit nye skur ikke udgøre mere end 15 m2. Er du i tvivl om hvor stort arealet af småbygninger på din grund er, kan du logge ind på BBR-registrets hjemmeside og se en oversigt over de bygninger der er registreret på din grund.

drivhus 15 m2

Drivhus på 15 m2.

hytte-20m2

Hytte på 20 m2.

Småbygninger omfatter fx:

Søg om byggetilladelse hvis byggeriet ikke overholder reglerne i bygningsreglementet

Hvis du vil undgå at søge om byggetilladelse, skal byggeriet overholde reglerne i bygningsreglementet.

Det betyder bl.a. følgende:

  • Skuret må ikke placeres nærmere end 2,5 meter fra naboskellet
  • Skuret må ikke placeres, så vinduer og døre vender over mod naboen
  • Tagvand må ikke løbe over på naboens grund
  • Den samlede længede af bygninger på din grund må ikke være mere end 12 meter i skel

Du kan finde en uddybende forklaring af reglerne i bygningsreglementet. Husk at der også kan være andre bestemmelser som du skal tage hensyn til. Det kan fx være lokalplaner, servitutter og grundejerforeningsbestemmelser.

Sådan søger du om byggetilladelse

Hvis opførelsen af skuret kræver en byggetilladelse, er det en god ide at søge i god tid - sagsbehandlingen kan nemlig vare flere uger eller måneder. Du skal ansøge på Byg og Miljø's hjemmeside, hvor du logger ind med MitID. Når du har logget ind, vil du blive guidet igennem ansøgningen trin for trin.

Der kan være krav om at du skal betale et gebyr for byggetilladelsen. Det er den enkelte kommune der fastsætter gebyrets størrelse, så det er svært at give et bud på hvad det koster, men på din kommunes hjemmeside kan du få en ide om hvor meget du skal betale for byggetilladelsen.

Det skal du gøre når du har opført skuret

Registrer byggeriet i BBR-registret

Uanset om du skal søge om byggetilladelse eller ej, har du pligt til at registrere opførelsen af det nye skur i BBR-registret. Det gør du ved at logge ind med MitID på Bolig- og Bygningsregistrets hjemmeside.

Giv forsikringsselskabet besked

Det er også klogt at gøre dit forsikringsselskab opmærksom på at du opfører et nyt skur på din grund. Byggeriet kan nemlig have betydning for dine forsikringsforhold.

Også værd at læse