Sedumtag - det grønne tag

SEDUMTAG - DET GRØNNE VALG

Grønne tage består af stenurt planter, også kaldet sedum. Fordelen ved sedumtage er mange - naturen, klimaet og energiforbruget nyder godt af det grønne tag. Stenurt planterne har den specielle egenskab at den kan vokse i tørre omgivelser, det gør også at vedligeholdelseskravene er få.

GrowTek - sedumtag er en komplet løsning, som er perfekt til dig, som ønsker at gøre det selv.​​​​​​​

sedumtag

Hvor kan man anlægge et sedumtag?

Det er tagets hældning og kontruktion som afgører om der kan anlægges et sedumtag. Hældningen må maksimum være omkring 30-32 grader. Dog kan man lægge et sedumtag på højere hældninger, det kræver blot den rette montage og mere vanding. Grunden til, at det er bedst at lægge et sedumtag på en lille hældning, er at taget bliver hurtigere afvandet des større hældning.
Derudover er det vigtigt at husets bærende vægge og tagkontruktioner er stærke nok til at bære vægten af det grønne tag. Sedummåtterne vejer fra ca. 50 kg. til 120 kg. pr. kvadratmeter.

Det er også vigtigt at undersøge om det overhovedet er tilladt at anlægge et grønt tag i dit område ift. lokalplaner og servitutter. Det kan man finde ud af ved hhv. at kontakte kommunen "bygge og anlæg", samt se efter i husets skøde.

Hvis det ikke er muligt at anlægge et sedumtag på huset, kan man med fordel overveje det grønne tag på tilbygninger f.eks. garagen, legehuset, annekset eller skuret. ​​​​​​​Det behøver heller ikke kun være på taget at et sedumtag anlægges, man kan med fordel lave et område på terrassen, hvor det grønne tag anlægges som bunddække, det giver både et smukt naturligt udtryk, men bidrager også til en god biodiversitet, hvor sommerfugle og andre insekter har optimale forhold.

Et grønt tag vil passe godt til et rustikt hus, som f.eks. kunne være på sommerhuset eller fritidshuset. Det kan bidrage til at inddrage naturen endnu mere til stedet, hvor man typisk gerne vil koble fra, slappe af og nyde naturens summen fra insekter og de flotte blomstrende farver.


Forbedring af luftkvaliteten

Sedumtag er et mere miljøvenligt materiale i sammenligning med flere andre tagmaterialer. De grønne tage af sedumplanter kræver stort set ingen energi at producere.

Sedumplanterne optager luftbårne partikler, forurenende stoffer og filtrere skadelige gasser, som f.eks. bilernes udstødningsgasser. Dertil formindskes mængden af CO2-udslip til atmosfæren.

Sedumtag - grønne tage
sedumtag
sedumtag

Æstetik

Når man vælger at anlægge grønne tage i bymæssig bebyggelse, er det en nem og effektiv strategi til at forskønne miljøet, og invitere naturen ind. Samtidig kan de grønne tage, rent arkitektonisk, få bygninger til at passe rigtig godt ind i det omkringliggende miljø. Både hvis det ligger i byen eller ude i naturen.

​​​​​​​Det smukke ved sedumtag er at det skifter farve og udtryk i løbet af året.

Fordelen ved sedum er, at der er mange muligheder for at anlægge et grønt område, og det behøver ikke kun være på husets tag, at man kan få gavn af de nyttige egenskaber og smukke farvespil som sedumplanterne giver. Man kan anlægge sedumplanterne på små bygninger som legehuset, annekset, eller som bunddække omkring terrassen.


Sedumtag - det grønne tag

Regnvandskontrol

Risikoen for overbelastning af kloakker og oversvømmelser af kældre, formindskes med sedumtage, da de tilbageholder op til 70-90% af nedbøren om sommeren, og om vinteren 25-40%. Dermed mindskes presset på eksempelvis kloaksystemerne.

mostag

Støjdæmpende

De grønne sedumtage kan reducere lyde, både inde- og ude, op imod 40-50 decibel. Specielt lavfrekvente lyde bliver reduceret ved hjælp af et sedumtag. Derudover bidrager et græstag også ¨til isoleringen, da det udjævner fugt- og temperatur udsving.

Biodiversiteten

Sommerfugle, bier og masser af insekter nyder godt af sedumplanterne og især i sommertiden, vil man bemærke, at planterne nydes godt af forskellige insekter som høster nektar fra sedumplanterne. Derfor er sedum en god supplering til at øge biodiversiteten.

Træbklædning
Hyggeligt træhus
græs tag
græstag

Vedligeholdelse

Et sedumtag kan holde i mange år, med korrekt vedligeholdelse. Det er generelt et større vedligeholdelsesarbejde ved grønne tage end ved konventionelle tage. Det er vigtigt at sikre at dræn og afløb ikke er tilstoppet af blade og andet skidt. Derudover er det vigtigt at fjerne nedfaldne grene og snavs, så sedumplanterne får lys, så de kan blive ved med at vækste, og se pæne ud. Man nøjes med at rengøre éngang om året, f.eks. i efteråret efter nedfald.

Stenurtplanter klarer sig typisk rigtig fint med den nedbør og dug, som det får fra naturens side. Da det er en plante med tykke blade og er god til at holde på vandet.

Sedum kræver at man giver det gødning 1 til 2 gange om året, til forår og til efterår.

Gør-det-selv

Det er muligt selv at anlægge grønne tage, dog er det vigtigt at få sit tag vurderet om det er brugbart til at anlægge grønne tage inden man går igang. Derudover er det også vigtigt at vælge de rigtige planter, så de får de rette levevilkår, det har en betydning i forhold til placering af huset, tagets hældning, vindforhold og evt. salt i luften.

Det er vigtigt at man følger instrukserne, når man skal anlægge et sedumtag, det kan også være en god idé at få hjælp, når de tunge måtter skal løftes på plads.
Hos Davidsen forhandler vi sedumtag fra GrowTek, de har specialiseret sig i gør-det-selv løsninger, som er yderste praktiske og kan lægges direkte på tagets underlag.

Det er muligt at vælge mellem 3 sedum løsninger fra GrowTek:

SedumLight

  • Til taghældning på: 0-15 grader
  • Vejer 50 kg/m2 i vandmættet tilstand efter montering
  • Vandtilbageholdelse: 25 ltr./ M2

SedumPlus

  • Til taghældning på: 15-25 grader
  • Vejer 55 kg/m2 i vandmættet tilstand efter montering
  • Vandtilbageholdelse: 25 ltr./ M2

SedumMax

  • Til taghældning på: 25-35 grader
  • Vejer 65 kg/m2 i vandmættet tilstand efter montering
  • Vandtilbageholdelse: 45 ltr./ M2


Den primære forskel er vandtilbageholdelsen. SedumLight har et underlag bestående af en filtdug på 1 cm, hvoraf SedumPlus har en filtplade på 2 cm, og dertil SedumMax har en filtplade på 4 cm og en filtdug også. Et tykkere underlag kan være relevant, hvis man eksempelvis har en større taghældning, da vandet dermed tilbageholdes i længere tid.

Sedummåtter
Bunddække som skal monteres ovenpå jord, så rødderne kan etablerer sig.

Sedumbakker
​​​​​​​
"
Plug and Play” løsning, er en bakke som gør det hurtigt og nemt at monterer.

Vi vil anbefale at få en profesionel til at anlægge dig tag, så man er sikker på at der er styr på forsikring hvis noget skulle gå galt. Derudover er det også vigtigt at taget er lagt helt korrekt, så taget ikke er utæt.

Hyggeligt træhus
græs tag

Får overblik over produkter og muligheder


tag

Har du brug for hjælp til sedumtag?

Så kontakt vores kundeservice, eller din lokale Davidsen afdeling. Vi stiller vores faglige ekspertise til rådighed, og hjælper dig med at finde en løsning der matcher dit behov.

Del dit byggeprojekt med os på #BygMedDavidsen