Tirsdag d. 19. maj 2020

Solid vækst for Davidsens Tømmerhandel i 2019 - Optimera-opkøb slår positivt igennem

Med en omsætning på 2,3 milliarder kroner kom Davidsens Tømmerhandel stærkt ud af 2019. Drevet af solid fremgang i salget til både professionelle og private, voksede toplinjen med næsten 500 millioner kr. Optimera-opkøbet bidrog markant til omsætningsvæksten i årets tre sidste måneder. Investeringer i onlineforretningen til både professionelle og private intensiveres i 2020.

Efter, at alle engangsomkostninger til opkøbet af Optimera-kæden er taget i 2019 lander Davidsens Tømmerhandel et resultat for året på 30,2 millioner kroner før skat. Et yderst tilfredsstillende år, hvor den sønderjyske trælast- og byggemarkedskæde med købet af Optimera investerede i at blive landsdækkende, fastslår adm. direktør Henrik Clausen.

”Sammenligner vi 2018 og 2019 regnskaberne ’like for like’, så går vi faktisk frem på både top- og bundlinjen i et år, hvor Davidsen også har investeret massivt i sammenlægningen af de to selskaber. Det kan jeg kun være rigtig godt tilfreds med. Vi er på kort tid lykkedes med at udfolde vores kultur og koncept til de 10 nye Davidsen-afdelinger. Samtidig kører alle afdelinger nu med fælles sortiment og IT- system. Alle engangsomkostninger til opkøbet er ligeledes taget i 2019. Det giver os godt momentum ud af sidste år og her et godt stykke inde i 2020,” siger han.

For regnskabsåret 2019 viser tallene en solid fremgang i omsætningen, som lander på lidt over 2,3 mia. kroner. Det er godt 450 millioner kroner mere end 2018. Resultatet for 2019 viser et overskud på 30,2 millioner kroner før skat og på linje med ledelsens udmeldte forventninger.

Resultatet er påvirket af engangsomkostninger til opkøbet af Optimera på 10,8 millioner kroner. Og i forhold til 2018, hvor resultatet landede på 51 millioner kroner medregnet engangsgevinst ved salg af ejendomme på 14,9 millioner kroner, er der tale om en forventet lavere indtjening. Det normaliserede resultat for 2019 udgør 41 millioner kroner mod et normaliseret resultat for 2018 på 36 millioner kroner.

”Vores investeringer i øget digital tilstedeværelse i detailleddet kombineret med vores klassiske ekspertise på tømmerhandel til de professionelle fortsætter med at skabe fremgang for os. Vi vokser stadig meget på onlinesalget til de private kunder. Noget, der i høj grad er forsat ind i 2020 også under coronakrisen. Det sagt, så er og vil det professionelle marked også fremover udgøre langt størstedelen af Davidsens forretning. Og der er også her, at effekterne fra de nye Davidsen-afdelinger over hele landet slår igennem i 2020,” forklarer Henrik Clausen.

Med de tidligere Optimera-afdelinger i stadig højere gear og en fortsat styrkelse af Davidsens logistik- og salgsmuskler forventer Davidsens Tømmerhandel vækst på toplinjen i 2020. Årets første fire måneder har været præget af høj aktivitet - specielt i detailforretningen. Også i 2020 fortsætter de målrettede onlineinvesteringer til såvel private som professionelle. Blandt andet fremrykkes udviklingsprojekter og investeringer i forhold til B2C-segmentet. Samtidig har Davidsens Tømmerhandel netop lanceret en ny onlineplatform til B2B-segmentet, som tilbyder kunderne en ny, fleksibel indkøbs- og bestillingsplatform.

”Året er startet rigtig positivt. Men vi kigger ind i en forventet afmatning i byggeriet i andet halvår og vil stadig investere i bl.a. uddannelse af medarbejdere, oprustning på onlinesiden og i de nye trælasthandler. Derfor forventer vi et resultat for 2020 på niveau med 2019,” siger Henrik Clausen.

Årsrapporten 2019 for Davidsens Tømmerhandel afspejler en ny koncernstruktur. Fremover aflægger det nye koncernselskab, Davidsen Koncernen A/S, samlet regnskab for henholdsvis Davidsens Tømmerhandel A/S og Davidsen Ejendomme A/S.